CURRICULUM VITAE
Født 5. november 1979
 
2005: Tiltrådt som kongelig våbenmaler, Ordenskapitlet
 
2005-2013: Indehaver af  virksomheden Ars Heraldica

2005- : Arbejder professionelt som heraldisk kunstner 

2009: Cand.mag. i historie og dansk

PUBLIKATIONER, ARTIKLER OG ANMELDELSER

Udgivelser:
 
- med Christian Gottlieb (red.): Riddere i bog og på skjold. Udstillingskatalog. Ordenskapitlet, 2012.  
 
Artikler:

Following the Heraldic Trace of Danish Foreing Policy c. 1700-1800, i Lihaug, Elin Galtung (red.): Genealogica & Heraldica. Influence on Genealogy and Heraldry of Major Events in the History of a Nation.Proceedings of the XXXIst International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences, Oslo 13-17 August 2014, Oslo: Slekthistorisk forlag, 2015, s. 7-21.

The Orders of the Elephant and of the Dannebrog, and their Role in Diplomacy, i Matikkala, Antti & Staffan Rosén (red.): Perspectives on the Honours Systems. Proceedings of the symposiums Swedish and Russian Orders 1700-2000 & The Honour of Diplomacy. Stockholm: Kungl. Vitterhetsakademien: Handlingar. Historiska serien 29, 2015, s. 139-155.
 
Løver og liljer. Adelens heraldik, i: Bisgaard, Lars & Mogens Kragsig Jensen (red.): Adel – den danske adel siden 1849. København: Gads Forlag, 2015, s. 384-401.
 
Lions, Hearts and Savages - an analysis of heraldic developments in early Danish absolutism. Archivum Heraldicum 2013-II, s. 155-160. 
 
The Politics of Heraldic Design. Identity in New Danish Municipal Arms. Genealogica & 
Heraldica. Identität in Genealogie und Heraldik. XXIX. Internationaler Kongress der genealogischen und heraldischen Wissenschaften, Stuttgart 12.-17. September 2010.Stuttgart: Pro Heraldica, 2012, s. 35-42.  
 
Våbenerne for H.K.H. Prinsesse Marie af Danmark og Alain Cavallier. Heraldisk Tidsskrift nr. 104, 2011, s. 151-154.

Kongelige våbenmalere og heraldisk kunst. Heraldisk Tidsskrift nr. 99, 2009, s. 427-435.

- med Peter Kurrild-Klitgaard: Våbener for kronprinsesse Mary og professor John Donaldson. Heraldisk Tidsskrift nr. 95, 2007, s. 201-212.

Reumert, de Muzquiz og Macaulay. Heraldisk Tidsskrift nr. 86, 2002, s. 262-267.

Mindre artikler:
 
Rangkroner i dansk adelsheraldik. Danmarks Adels Aarbog 2009-2011, 2012, s. 34-35.
 
Opslagene ”kommunevåbener, sønderjyske”, ”våben, de slesvigske hertugers” og ”våben, det slesvigske” i Adriansen, Dam-Jensen og Madsen: Sønderjylland A-Å, 2011.
 
Grevinden af Frederiksborgs våben. Heraldisk Tidsskrift nr. 101, 2010, s. 21-22.
 
Kollokvium i belgisk by. Vapenbilden nr. 80, 2009, s. 3.
 
Nyindstiftet nordisk pris uddelt for første gang. Heraldisk Tidsskrift nr. 98, 2008, s. 373.
 
New Municipal Arms in Denmark, I-II. The Heraldic Craftsman nr. 64 - 65, 2008.
 
Nyt storkorsvåben. Heraldisk Tidsskrift nr. 97, 2008, s. 330-331.
 
Reklameheraldik. Heraldisk Tidsskrift nr. 97, 2008, s. 332.
 
Røde muslingeskaller i britiske prinsevåbener. Vapenbilden nr. 61, 2005, s. 296-297.
 
Skotsk våben til Powell. Vapenbilden nr. 61, 2005, s. 277.
 
Sir Paul McCartneys våben. Vapenbilden nr. 60, 2004, s. 248.
 
The Arms of the Faroe Islands. The Heraldic Craftsman nr. 47, 2004, s. 5.
 
Aage Wulff 1918-2003. Nekrolog. Vapenbilden nr.58, 2004, s. 217.
 
Anmeldelser:

Anmeldelse af Michael Göbl (2013): "Wappen-Lexikon der habsburgischen Länder". Heraldisk Tidsskrift nr. 109, 2014, s. 429.

Et standardværk om heraldiske badges. Anmeldelse af "Heraldic Badges in England and Wales". Heraldisk Tidsskrift nr. 104, 2011, s. 185-186.

Anmeldelse af Hans-Christian Bjerg (2010): "Dansk Orlogsheraldik - Søværnets og Marinehjemmeværnets våbenskjolde 1959-2010". Historie-Online, Bogfeature, 2010.

Myndighedernes symboler. Anmeldelse af  ”Myndigheternas symboler” (2008). Heraldisk Tidsskrift nr. 101, 2010, s. 47-48.
 
Elefantriddere gjennom 450 år. Anmeldelse af Jørgen Pedersen (2009): ”Riddere af Elefantordenen 1559-2009”. Våpenbrevet nr. 82, 2010, s. 17-25.
 
Heraldik som hjælpevidenskab. Anmeldelse af Georg Scheibelreiter (2006): ”Heraldik”. Heraldisk Tidsskrift nr. 96, 2007, s. 292-293.
 
Liber Amicorum Brugensis. Anmeldelse af Magnus Bäckmark (2006): ”Liber Amicorum Brugensis”. Heraldisk Tidsskrift nr. 94, 2006, s. 197-198.
 
Slesvigske hertuger. Anmeldelse af Porskrog Rasmussen, Adriansen & Madsen (2005): ”De slesvigske hertuger”. Heraldisk Tidsskrift nr. 93, 2006, s. 151-152.
 
Danske løver og hjerter. Anmeldelse af Erling Svane (2002): ”I Skjoldet springe Løver”. Vapenbilden nr. 57, 2004, s. 174-175.
 
En flot billedbog. Anmeldelse af Stephen Slater (2002): ”The Complete Book of Heraldry”. Vapenbilden nr. 57, 2004, s. 170-171.

 


MEDLEMSKABER, TILLIDSHVERV ETC.

Académie Internationale d'Héraldique, indvalgt som associeret medlem 2013, fuldt medlem (académicien) 2015.

Societas Heraldica Scandinavica,
styrelsesmedlem 2005-
 
Skandinavisk Vapenrulla, redaktør 2011- 

The Society of Heraldic Arts, Fellow 2013, (F.S.H.A.), Craft Member 2009
 
Svenska Vapenkollegiet, adjungeret medlem 2007-
 
Heraldiska Samfundet, indvalgt medlem 2009
 

Svenska Heraldiska Föreningen
 
Norsk Heraldisk Forening
 
The Heraldry Society (UK)
 
The Heraldry Society of Scotland
 
Schweizerische Heraldische Gesellschaft
* * * * * * * * 

Ved det 18. internationale heraldiske kollokvium i Stirling 26.-29. august 2013, arrangeret af Académie Internationale d'Heraldique (AIH) blev Ronny Andersen udnævnt til associeret medlem af AIH. 
Læs mere om AIH HER

* * * * * * * * 

Ronny Andersen er blevet tildelt Prix Gustaf von Numers som den ottende modtager siden 1982.
Prisen tildeles skabende heraldiske kunstnere, og er tildelt Ronny Andersen "för sin personligt präglade stil och befrämjande av heraldiken som en levande konstart." 
Prisen blev overrakt ved den 7. nordiske heraldiske konference, der fandt sted i Trondhjem 24.-26. maj 2013.
  
 


© Copyright Ronny Andersen
All contents on this site
Lav din egen hjemmeside med mono.net